Fikri Haklar

Fikri Haklar

Fikri Haklar

Öncelikle fikri haklar ile ilgili kısa bilgi ve açıklamalara yer vermekte fayda var :

Kişilerin bilgi ve emek ile oluşturduğu ürünler üzerindeki sağlanan hukuki haklara fikri haklar denir. Fikri haklar üzerindeki hakların tesisi eserin oluşturmasıyla meydana gelmektedir.

 

Korumada ülkesellik geçerlidir.70 yıl koruma sağlar.

Fikri Haklar 

Bir fikri hakkın eser olarak koruma altına alınabilmesi için şu şartlar aranır.

 • Fikri bir çabanın ürünü olması,
 • Sahibinin özelliğini taşıması,
 • Şekillenmiş olması,
 • Kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi, gerekmektedir.

Koruma Altına Alınabilen Eser Çeşitleri

 • İlim ve edebiyat eserleri
 • Musiki eserleri
 • Güzel sanat eserleri
 • Sinema eserleri
 • İşlenme ve Derlemeler

Fikri Hakları Alma İle Sağlanan Haklar 

 • Maddi Haklar
 • İşleme Hakkı 
 • Çoğaltma Hakkı
 • Yayma Hakkı
 • Temsil Hakkı
 • Umuma İletim Hakkı

Hakların Devir Edilmesi

Eser sahipleri veya mirasçıları mali haklarını karşılıklı veya karşılıksız, süreli veya süresiz olarak devredebilirler. Mali haklara ilişkin sözleşmelerin yazılı olması ve devre konu hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır.

 
Dikkat!

Sitede uygulanan " kopya içerik tespit edilen " alımlardaki kredi iade uygulaması, suistimal edilmemesi amacıyla yazarlar tarafından içeriğinin takibini yapması gerekmektedir. Bu tip durumlarda, kredi iadesi alan alıcının, sitesinde veya herhangi bir mecrada o içeriği paylaşmaması gerekiyor. Aksi halde satıcı, kendi hakkını hukuki yollarda arama ihtiyacı duyarsa platform olarak gereken kayıt ve işlemlerini dökümünü yetkili mercilere iletebilir. Bu aşamada Makaleyaz.NET, yazarların duruma itirazı üzerine alıcı hesaplarını askıya alabilir ve gereken inceleme sonrasına kadar hesapları dondurabilir.

Yukarıda fikri haklarla ilgili detaylar yer almaktadır. Bu detaylar neticesinde, Makaleyaz.Netiçerisine, içerik sahibi tarafından devredilmiş tüm içeriklerin hakları kendilerinde saklı tutulmakla beraber – satışı söz konusu olduğu andan itibaren hakların tamamı Alıcı’ya geçmektedir.

Alıcı, bu satın alma sonrasında, Satıcı ( İçerik Üreten ) tarafından üretimi yapılan fikir, içerik, makale vb. her türlü dokümanda, var olan hakların devrini kazanmış olur.


* Yazar ( Satıcı ) arkadaşlarımızın, uygulamalar konusunda sonradan oluşacak anlaşmazlık / uyuşmazlıkların önüne geçebilmeleri için; işlemler / satışlardan evvel ; site yönetimiyle iletişime geçmek kaydıyla her zaman sistemdeki üyeliğini / içeriklerini kaldırma hakkı vardır.

Kopya İçerik ve Telif Hakları ile ilgili önemli bilgilendirmeye buradan ulaşabilirsiniz. 

Bu bilinçle, Makaleyaz.Net  içerisinde içerik üreterek satan tüm Yazar ( Satıcı ) ve Standart Üye ( Alıcı ) statüsündeki kullanıcılar, bu durumu peşinen kabul ettiğini beyan eder.